VORES ARBEJDE

BusinessNow er et nordisk konsulenthus med speciale i at effektivisere og automatisere processer og leverancer inden for Service Management. Vores arbejde dækker hele service livscyklussen, herunder analyse og implementering, fra idé og strategi til design, implementering, drift og forbedringer.

PRODUKT

BusinessNow sikrer, at hverdagen for vores kunder bliver mere struktureret, effektiv og automatiseret. Dette er væsentligt, fordi der selv i små virksomheder, skabes mange ustrukturerede og dyre rutiner, hvilket skaber stressede medarbejdere og dårlig kvalitet i de ydelser, der leveres til kunderne.
I en ustruktureret og stresset hverdag bliver energien brugt på at skabe overblik, fordi der ikke er tilstrækkeligt styr på de processer, roller og værktøjer, som skaber fundament for de leverede services.

viborg

FÆLLESSKAB

I fællesskab med kunden definerer vi, hvad der skal til og hvordan vi kommer dertil. Definition af formål, krav, succeskriterier, planlægning og forandringsledelse er en fælles opgave, som skal sikre forventningsafstemning, involvering og opbakning fra de nødvendige interessenter. Alle undersøgelser viser nemlig, at forarbejdet udgør den måske vigtigste faktor, når der skal udrulles sådanne projekter.
Vi ved, at disse projekter ofte forløber som en længerevarende process, og gør alt for, at vi skal nå i mål sammen.

viborg
I fællesskab med kunden definerer vi, hvad der skal til – og hvordan vi kommer dertil

TILGANG

Vores tilgang til Service Management er, at det skal tage udgangspunkt i kundens strategi, hverdag og udfordringer. Vores holistiske tilgang og mange års erfaring sikrer, at vi er i stand til at etablere balance og bro mellem forretningsværdi, processer, mennesker og teknologier, der tilsammen skaber helheden omkring etablering og effektivering af Service Management.

viborg

ERFARING

Vores erfaring, metoder og struktur fører kunden sikkert igennem de udfordringer og beslutninger, der vil opstå i projektet. Vores konsulenter har i gennemsnit 8+ års erfaring. Adskillige tidligere projekter og anerkendelse har resulteret i, at vores medarbejdere har været medforfattere på MOF og udvalgt til at kvalitetssikre flere af bøgerne i udgivelsen af ITIL 2011.

viborg
Vores erfaring, metoder og struktur fører kunden sikkert igennem
de udfordringer og beslutninger, der vil opstå i projektet

Vores motto er at skabe sund fornuft med udgangspunkt i kundernes behov, forandringsledelse, den bedste teknologi og mange års erfaringer i processer og Service Management

Mød det engagerede hold bag BusinessNow

Læs mere om det arbejde, vi tidligere har udført: