Etablering af Service Management

BusinessNow har gennem mange års implementering af Service Management erfaret, hvad der skal til for at få indarbejdet og forankret de koncepter, metoder og processer, der er en forudsætning for at kunne praktisere og skabe værdi af Service Management.

BusinessNow har en lang række velafprøvede koncepter og metoder, som er afgørende for, at Service Management projektet startes rigtigt op, med kundedefinerede mål og afgrænsning. Derudover sikrer vi aftalt opbakning og forventningsafstemning fra direktion, mellemledere og medarbejdere.
BusinessNow kan sikre, at projektet ikke bare bliver en implementering af et Service Management værktøj, men i stedet bliver en afbalanceret tilgang til et Service Management projekt, der drives af governance, mennesker, processer og værktøjer samt afstemning med leverandører.