Service Management Office og Governance

Ofte kan det være nødvendigt, at genoverveje den organisatoriske og beslutningsmæssige struktur i løbet af et Service Management projekt. Dette skyldes ofte at arbejdsform, struktur og ansvar redefineres, når værktøj, roller og processer defineres og implementeres i løbet af Service Management projektet. BusinessNow har mange års erfaring i at analysere, udforme og implementere de nødvendige organisations- og beslutningsstrukturer, som skal definere og understøtte en struktureret måde at praktisere Service Management på. Det er en afgørende faktor, at etablere governance omkring værktøjer, processer og roller, for at kontrollere, styre og forankre Service Management under og efter implementering.

Dette skal sikre, at de nødvendige beslutninger tages af de rigtige mennesker ud fra aftalte og dokumenterede informationer og data.

BusinessNow har de fornødne metoder til at introducere og tilpasse et governanceframework, som beskriver de nødvendige roller, rapporter og retningslinjer, der skal styre Service Management projektet mod det aftalte mål.

BusinessNow