Globalt ServiceNow HR-modul, der samler medarbejderne i en strømlinet og automatiseret ServiceNow Løsning

For en multinational og global virksomhed kan HR-løsninger være enormt komplekse at styre. Der er forskellige lande og lovgivninger, flere systemer til onboarding af nye medarbejdere, forskellige medarbejderroller kræver adgang til forskellige systemer og bygninger – det er et kompleks puslespil, der skal samles

Implementering af HR-modul i ServiceNow for stor global virksomhed.

Det har længe været et ønske for den pågældende kunde at samle deres HR-aktiviteter ét sted. Udfordringen havde længe været at få skabt et overblik over sagsbehandlinger, onboarding af nye medarbejdere, GDPR, forskellige lovgivninger i forskellige lande, medarbejdere der flytter mellem afdelinger og/ eller landegrænser.

Alt dette havde længe foregået manuelt og via emails. Ved hjælp af Case Management og Knowledge Management har BusinsessNow rådgivet og implementer ServiceNows HR Service Management modul der nemt og hurtigt samler puslespillet.

Automatiseret og strømlinet HR-processer

Med det nye HR-modul i ServiceNow er HR processerne blevet automatiseret og strømlinet. Det har været vigtigt for den pågældende virksomhed, at kunne omfavne og håndtere et bredt spænd af HR-relaterede opgaver, på et nationalt og globalt plan.

Et væsentligt element i ServiceNow løsningen har været de meget krævende og foreskelligartede juridiske krav fra fx deres nordamerikanske datterselskab, samt det globale fokus.

Global mobility med ServiceNow

Med ServiceNow løsningen som BusinessNow har implementeret, kan medarbejdere blandt andet flyttes rundt i en global koncern, og HR kan effektivt dirigere opgaver til de rigtige HR medarbejdere, og at der kan leveres et overblik – både til intern rapportering og til slutbrugerne.

Sikkerhed på et globalt plan

For at leve op til kundes globale position designede BusinessNow en omfattende sikkerhedsmodel der er i stand til at understøtte den globale servicelevering, samt at begrænse synligheden af sager og følsomme brugerdata mellem HR-afdelinger og regionale servicecentre – en funktionalitet ellers ikke er understøttet direkte af ServiceNow.

Planen for 2020

I 2020 vil man fortsætte projektet, hvor man vil udrulle løsningen i tilknyttede virksomheder i resten af verden. Dette vil bringe det samlede antal medarbejdere, der understøttes af ServiceNow HR, til 55.000, og yderligere automatisere serviceleveringen med chatbots og integrationer med kommunikationsplatforme (f.eks. Microsoft Teams ).

Med hjælp fra BusinessNow er kunden gået fra et decentreret setup baseret på e-mails, til et setup baseret på Regionale Service Centre der servicerer et geografisk område, med flow til et Globalt Service Center. Før blev opgaverne primært løst inden for de enkelte virksomheder i koncernen.

.

Kontakt Marianne Pors Andreasen for at lære mere om vores HR-løsninger

  • Tlf

    +45 21 26 01 11