, , ,

GDPR Ready Module til ServiceNow.

Bliv GDPR-compliant med ServiceNow

Med den nye EU Persondataforordning får mange virksomheder behov for et smidigt og enkelt IT-system til håndtering af persondata. De fleste virksomheder er derfor enten godt i gang – eller færdige – med at mappe deres processer, så de pr. 25. maj 2018 er GDPR-compliant.

Med bødestørrelser på op til 20 mio euro eller 4% af virksomhedens samlede, globale omsætning understreges vigtigheden af et system, der effektivt beskytter persondata.

“Control once, satisfy many”

Vi får mange henvendelser lige nu, fordi ServiceNow som IT-værktøj er særligt velegnet til GDPR-implementering. I GRC-modulet kan man f.eks. både lave interne audits, samt én samlet procedure for kontrol, når en arbejdsgang går igen i flere sammenhænge – populært kaldet “Control once, satisfy many”.

Vigtig for hele virksomheden

At blive GDPR-compliant er ikke et isoleret IT-projekt – men en proces, der går på tværs af alle arbejdsgange i virksomheden. Med ServiceNow som IT-værktøj bliver implementeringen af GDPR enkel og smertefri.

Kontakt din Service Management Konsulent i BusinessNow allerede i dag for at blive hjulpet godt på vej i processen. Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf. +45 70 23 02 31 eller mail info@businessnow.dk

du systemejer på ServiceNow? Har du styr på hvilke persondata, som lagres i ServiceNow? Har du politikker og procedurer på plads i forhold til at overholde GDPR?

Hvis ikke, er du velkommen til at kontakte BusinessNow og høre mere om vores “GDPR Ready Module til ServiceNow”.