Selvom du ikke bruger ServiceNow GRC-moduler, erstatter DPO Toolbox dine Excel-ark og udnytter virksomhedens muligheder i ServiceNow.

Hvorfor du skal vælge DPO Toolbox til at håndhæve GDPR