Contract Value Tracker – for sikker og effektiv håndtering af dine kontrakter i ServiceNow

Få maximal værdi ud af dine kontrakter

Sørg for, at du får fuld værdi fra dine leverandørkontrakter, også fra aftaler, der hidtil er blevet glemt eller tjenester, der ikke er leveret.

Spar tid på jeres kontraktstyring

Ved at reducere kompleksiteten, sparer i tid. Contract Value Tracker styrer og automatiserer opfølgning af leverandørforpligtelser i ServiceNow.

Opnå transparens

Få information om de ansvarlige for opfølgning af supplier
performance via ServiceNow

Gorrissen Federspiel har udviklet Omnicent – et videns- og faktabaseret rammeværk for effektiv og værdiskabende kontraktstyring. Omnicent udspringer af Gorrissen Federspiels mere end 20 års erfaring med sourcingtransaktioner og bistand med det efterfølgende kunde- og leverandørforhold.

I et stærkt samarbejde med BusinessNow er Omnicent nu blevet digitaliseret i ServiceNow – Contract Value Tracker. Derved er det blevet endnu mere operationelt at anvende i den daglige kontraktstyring.

Med Contract Value Tracker har BusinessNow “sat strøm til” Omnicent og sikret, at opfølgning på kontrakters værdiskabelse sker så automatisk som muligt. Med Contract Value Tracker opnås sikkerhed for, at der bliver fulgt op på leverandørernes leverancer inklusiv de elementer af kontrakten, man ellers glemmer i hverdagen.

Udfordringen ved den gamle måde at håndtere kontrakter på

En overflod af kontrakter betyder en overflod af tid, der bruges på kontraktstyring. Utilstrækkelig kontraktstyring kan betyde, at du mister overblikket over dine kontrakter og derved går glip af muligheder og oplever tab.

En uoverskuelig kontraktstyring betyder også et manglende overblik over de forskellige kontrakters ansvarshavere, og hvem der har ansvaret for kontrakterne i deres forskellige Livscyklusfaser.

Contract Value Tracker organiserer dine kontrakter i ServiceNow

Contract Value Tracker er en innovativ automatiseret løsning, der maksimerer værdien af ​​dine leverandørkontrakter i ServiceNow. Contract Value Tracker giver dig besked, hvis dine leverandører ikke opfylder deres forpligtelser. Utilstrækkelig leverance fra leverandører markeres og styres effektivt gennem automatisering i ServiceNow. På denne måde har I mulighed for effektivt at følge op på disse sager.

Kontakt os hvis du ønsker at høre mere